Srijeda, 25. Svibanj 2016.     
    
Izjava dana:

SDP će zadržati vlast u Šibeniku, Županović ostaje gradonačelnik?

Capture istraživanje

Socijaldemokratska partija Hrvatske ima najveće izglede zadržati vlast u Šibeniku, jednom od četiri najveća grada u Dalmaciji. Istraživanje koje je naručio SDP, a provela agencija Promocija plus, pokazalo je da, dva mjeseca prije izbora, aktualni gradonačelnik Ante Županović, kao kandidat vladajuće koalicije, uvjerljivo vodi ispred Željka Burića iz HDZ-a, baš kao i lista SDP-HNS ispred koalicije HDZ-HSS-Nezavisna lista Loza.

U prvom krugu Županović (koji je 2009. odnio pobjedu kao izvanstranački kandidat kojega su podržali SDP i HNS) osvaja 40,7 posto, a Burić 31,5 posto, a izborni prag prelaze i laburist Emil Guberina sa 5,7 odnosno Slaven Jakelić, član Šibenske nezavisne liste, sa 5,2 posto. U drugom krugu Ante Županović ima podršku 49,9 posto birača i prilično uvjerljivo pobjeđuje Burića, koji dobiva 39,6 posto glaso­va. Koalicija SDP-HNS vodi i u kampanji za Gradsko vije­će Šibenika. Prema istraživa­nju,za listu SDP-HNS namje­rava glasati 29,6 posto bira­ča, a za koaliciju HDZ-HSS-Nezavisna lista Loza 26,6 po­sto. Izborni prag još prelaze Hrvatski laburisti sa 6,9 po­sto, a ne može se isključiti ni uspjeh Šibenskog grad­skog foruma, koji podupire 4,8 posto glasača i na grani­ci je da njihovi predstavnici udu u Gradsko vijeće. U sva­kom slučaju, i koalicija SDP-HNS, kao i HDZ i njegovi sateliti, trebat će za postiza­nje natpolovične većine u Gradskom vijeću sklopiti postizbomi sporazum s Laburi­stima, a možda i Šibenskim gradskim forumom.

Iz perspektive SDP-a kao naj­jače stranke u Hrvatskoj, re­zultati u Šibeniku predsta­vljaju prilično pozitivno iznenađenje. Neka prijašnja istraživanja sugerirala su pad podrške vladajućoj koali­ciji i mogućnost da se HDZ vrati na vlast ne samo u Ši­beniku, nego i Splitu i Dubro­vniku. Zbog toga su Šibenik i Dubrovnik, uz Zagreb i Vuko­var, u vodstvu SDP-a detekti­rani kao gradovi u kojima će se voditi najintenzivnije kampanje za osvajanje ili ostanak na vlasti.

Izvor: Jutarnji list, 02.04.2013

Povezani članci:

| Tiny Url za ovaj članak: http://tinyurl.com/coenlan

komentara

Ostavite odgovor

Vaša e-Mail adresa neće biti objavljena