Ponedjeljak, 30. Svibanj 2016.     
    
Izjava dana:

Arhiva tagova: Lokalni izbori

Dubrovnik: Na izborima 10 lista i pet kandidata za gradonačelnika

Andro Vlahušić

Deset lista za dubrovačko Gradsko vijeće i pet kandidata za gradonačelnika Dubrovnika izlazi na prijevremene lokalne izbore u Dubrovniku 8. ožujka, objavilo je u subotu dubrovačko Gradsko izborno povjerenstvo. Pravovaljane potpise i/ili kandidacijske liste i kandidature u četvrtak do ponoći predala je koalicija HDZ-HSS-HSP AS-HSLS-BUZ-HDS. Njihov kandidat za gradonačelnika je ujedno i nositelj liste HDZ-ov Mato Fraković, a kandidati za ... Pročitaj više »

Nacrt zakona o lokalnim izborima

PRIJEDLOG ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA   PRVI DIO ZAJEDNIČKE ODREDBE   OPĆE ODREDBE Predmet Zakona   Članak 1.   (1)  Ovim se Zakonom uređuju izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinice) i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika.   ALT.: Prijedlog izmjene st. 1. – u svrhu definiranja pojma lokalnih izbora ... Pročitaj više »

Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

(Neslužbeni pročišćeni tekst) OPĆA ODREDBA Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti. (2) Sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. (3) U obnašanju javne dužnosti dužnosnici ... Pročitaj više »

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08) – Pročišćeni tekst I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad. Članak 2. Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna ... Pročitaj više »

Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave

(Neslužbeni pročišćeni tekst) I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga županije, općine, grada (u daljnjem tekstu: jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), u granicama određenim zakonom kojim se uređuju pojedina pitanja ako odredbama ovoga Zakona nije određeno drugačije. Članak 2. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za obavljanje poslova iz ... Pročitaj više »