Ivan Kusalić: Grmoja koristi golf na Srđu kako bi sakupio glasove za izbore

0
55
Foto: HANZA MEDIA

Nakon neslužbenih najava o mogućem pokretanju arbitražnog postupka od strane investitora u vezi s projektom Golf parka na Srđu, Ivan Kusalić, prokurist tvrtke Društvo Razvoj Golf, u razgovoru sa Slobodnu Dalmaciju i službeno najavljuje takvu mogućnost, ali i “podebljava” mogući odštetni zahtjev u odnosu na prvu informaciju koju smo bili dobili:

Koliko je ozbiljna najava Društva Razvoj Golf da će pokrenuti arbitražu pri Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova u Washingtonu, te kada i pod kojim uvjetima bi ona mogla biti pokrenuta? Razmišlja li se da se ide na arbitražu na Europski sud u Luxembourgu?

Ponajprije želim naglasiti da je naša želja završiti projekt koji će pridonijeti turističkoj ponudi Hrvatske, no smatramo kako se u slučaju projekta Golf Park Dubrovnik radi o organiziranoj opstrukciji privatne investicije čiji su akteri najviši predstavnici vlasti, a posljedica čega je diskriminacija investitora. Na našu žalost, državna administracija ne pokazuje nikakav interes za suradnju i nema nikakve inicijative da se riješi bilo koja administrativna prepreka, a na lokalnoj razini zbog nadolazećih izbora u svibnju, vlast zapravo i ne postoji i neće biti formirana do ljeta, a najvjerojatnije ni do jeseni.

 

Veliki investitori

Upravo su u navedenoj nezainteresiranosti državne administracije da se projekt Golf Park Dubrovnik realizira, određeni protivnici, opet, uvidjeli priliku da vlastitim političkim interesima i ambicijama nadvladaju nacionalne interese i ambicije. Ponavlja se scenarij sličan onome iz 2013. godine kada je projekt Golf Park Dubrovnik poslužio kao platforma na kojoj je izgrađena Građanska inicijativa „Srđ je naš“. Najistaknutiji predvodnik inicijative, Maro Kristić, saborski zastupnik Mosta, do sada je promijenio nekoliko stranačkih košulja (HSS, Laburisti, Srđ je grad i naposljetku Most).

Krstićevu agendu, koja se zasniva na manipulativnom izvrtanju činjenica, snažno podupire i njegov stranački kolega Nikola Grmoja. Naime, upravo ova agenda Grmoji služi kao temeljna podloga na kojoj gradi vlastitu predizbornu promidžbenu kampanju za Dubrovačko-neretvanskog župana. Držim da je takvo ponašanje neodgovorno iz razloga što Grmoja dolazi iz Mosta, druge po redu vladajuće stranke u Republici Hrvatskoj, koja bi trebala štiti nacionalne interese nad svim ostalim interesima.

Zbog svega navedenog, kao racionalan investitor moramo uzeti u obzir sve mogućnosti, a na raspolaganju nam ih je sve manje. Situacija u kojoj se sada nalazi projekt, prvenstveno zbog očite nezainteresiranosti državne administracije da izvršava svoje zakonske i ustavne ovlasti, odnosno šutnje administracije, dovela nas je u situaciju da moramo razmotriti sve dostupne mogućnosti, pa tako i pokretanje arbitražnog postupka radi zaštite ulagačkih prava.

Na kojim pravnim postavkama će biti zasnovana arbitraža?

Već je nekoliko velikih investitora pokrenulo arbitražne postupke protiv Republike Hrvatske i kao što znamo svi su loše završili za Republiku Hrvatsku. To sigurno govori da investicijska klima u Republici Hrvatskoj nije dobra i da se ne poštuju prava investitora.

Ne bi bilo odgovorno javno iznositi pravne razloge i postavke za arbitražni zahtjev, ali slobodni smo izjaviti kako smo se vrlo detaljno informirali o osnovama za moguću odgovornost države za probleme s kojima se ovaj projekt suočavao tijekom svoje povijesti i kako smo stekli detaljan uvid u dosadašnju praksu u slučajevima u kojima se odlučivalo o odgovornosti države za štetu investitorima. Smatramo kako imamo vrlo dobre osnove za pokretanje arbitraže i da možemo dokazati više pojedinačnih povreda prava koja su nam zajamčena kao investitoru.

 

Izbačene turističke zone

Investitor ovog projekta odnosno osnivač projektnog društva Razvoj golf d.o.o. koje vodi projekt u Republici Hrvatskoj i koje je ishodilo sve dozvole i odobrenja za Projekt je strana pravna osoba koja je osnovana sukladno pravu Kraljevine Nizozemske, a 1998. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine sklopljen Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, koji omogućava stranom ulagaču pokretanje arbitraže pred Međunarodnim centrom za rješavanje ulagačkih sporova u Washingtonu, radi povrede ulagačkih prava koja su zajamčena Ugovorom.

Koliko bi mogao iznositi odštetni zahtjev u slučaju arbitraže? Koliko je investitor do sada uložio u projekt?

– Visina zahtjeva je nešto o čemu je neozbiljno paušalno razgovarati. To je, naime, rezultat kompleksnih analiza koje moraju izraditi neovisni stručnjaci. I ovdje smo kao racionalan investitor napravili preliminarne analize koje, s obzirom na visinu dosadašnjih dokumentiranih ulaganja u iznosu od 130 milijuna eura ili malo manje od milijardu kuna te vrijednost planiranih budućih ulaganja, planiranu izgubljenu dobit investitora koja se, također mora uključiti u navedenu analizu, očekujemo da će brojka dosegnuti minimalno oko 500 milijuna eura odnosno oko 3,75 milijarde kuna.

Koja je sada pravna situacija sa svim potrebnim dozvolama vezanim uz ovaj projekt?

– 3. travnja 2013. izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš koje je Upravni sud u Splitu ukinuo presudom od 2. rujna 2016. godine i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje. Formalno obrazloženje presude je da studijom nisu uvrštene i dvije turističke zone, koje ne spadaju obuhvat projekta i nisu predmet investicije investitora.

Sud je uvažio činjenicu da su obje turističke zone bile obuhvaćene izvornom studijom, te da je investitor ministarstvu predao studiju koja je sadržavala, ali je studija na izričiti zahtjev Ministarstva zaštite okoliša izmijenjena tako da su iz nje izbačene turističke zone. Da investitor nije postupio po tom zahtjevu Ministarstva studija bi bila obustavljena, dakle, zapravo Studija je odbačena baš zbog onog što je Ministarstvo tražilo da se u Studiju uvrsti.

 

Grmoja nije u pravu

Na kraju, Sud je u presudi zaključio da je odluka Ministarstva i nalog investitoru da se iz studije izbace turističke zone bila pogrešna. te je poništio rješenje o studiji i vratio predmet na ponovni postupak uz uputu Ministarstvu zaštite okoliša da donese novo rješenje. Kao posljedica navedene presude iz rujna 2016. godine i činjenice da se postupak donošenja novog rješenja o studiji utjecaja na okoliš od rujna 2016. nije pomaknuo niti malo jer Ministarstvo zaštite okoliša doslovno opstruira postupak, Upravni sud u Splitu je 10. veljače donio presudu (za sada još nije zaprimljen pismeni otpravak ali je presuda usmeno objavljena – op.a) kojom se ukida lokacijska dozvola koju je investitor ishodio u listopadu 2015. godine, pod obrazloženjem da je ukinuto rješenje o studiji utjecaja na okoliš i da se lokacijska dozvola mora ukinuti.

Iz ovog svega razvidno je da se radi o formalnim razlozima za ukidanje stoga nikako ne stoje tvrdnje gospodina Nikole Grmoje da se ignorira izvršenje pravomoćne presude jer je presuda u cijelosti izvršena.

Koje su daljnje pravne mogućnosti, osim arbitraže, na raspolaganju investitoru nakon što je Upravni sud u Splitu poništio lokacijsku dozvolu za izgradnju golf parka na lokaciji Dubrovnik – Srđ?

– Nažalost, ponovno se nalazimo u situaciji da, zapravo, ništa ne ovisi o nama nego da ponovno moramo pokušavati dokučiti što koja razina državne vlasti misli. Cijela stvar sa Studijom utjecaja na okoliš, nakon ukidanja od strane Suda koji je dao jasne upute Ministarstvu zaštite okoliša što treba napraviti, mogla se jednostavno riješiti donošenjem novog rješenja u roku od 8 dana.

No, Ministarstvo je odlučilo ići težim putem. Odabralo je postupak izrade nove studije, što znači potpuno novi upravni postupak i minimalno godinu dana.

 

Najveći projekt ikad

Već sam rekao i ponovit ću, naša je želja realizirati projekt Golf Park Dubrovnik. Naime, Golf Park Dubrovnik je najveći projekt ikad u Republici Hrvatskoj. Realizacija projekta osigurala bi otvaranje najmanje 1000 novih radnih mjesta. Dubrovnik treba komplementarne sadržaje, a projekt Golf Park Dubrovnik dao bi gradu novi zamah. Golf na Srđu produžit će trajanje sezone, dovest će u Dubrovnik goste koji tamo, inače, ne bi dolazili. Sigurno je da projekt golf na Srđu dobiva puno od položaja iznad Dubrovnika, ali isto tako je sigurno da Dubrovnik može dobiti puno od golfa na Srđu.

Zbog svega onoga što kao investitor godinama prolazimo, svih opstrukcija i nevjerojatnih prepreka kreiranih isključivo na političkim interesima, ne preostaje nam previše mogućnosti, stoga se arbitraža sada nameće kao jedino moguće rješenje. S obzirom na to da smo rekli sve što smo imali, smatramo da nema potrebe za daljnjom komunikacijom.

Izvor: slobodnadalmacija.hr

Komentari

komentara