Kako glasati na izborima: Pred biračima četiri vrste listića

0
628

U nedjelju hrvatski građani od 7 do 19 sati na svojim biračkim mjestima, samo u svom prebivalištu, mogu birati općinske načelnike, gradonačelnike i župane, kao i njihove zamjenike.

Birat će i članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Građani će na svom biračkom mjestu dobiti četiri vrste glasačkih listića za izbor: članova općinskog/gradskog vijeća, članova županijske skupštine, općinskog načelnika/gradonačelnika i župana.

Za izbor članova predstavničkih tijela jedinica glasa se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću. Na glasačkom listiću mora biti naznačena vrsta izbora na koje se odnosi, a svaki listić mora imati otisnut serijski broj. Ovisno o biračkom mjestu, birači će dobiti listiće na kojima će moći zaokružiti kandidate s lista za koje se na tom mjestu glasa.

Birač na listiću zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju glasa. Kod izbora općinskog načelnika, gradonačelnika i župana glasati može samo za kandidate navedene na listiću.

Listić se popunjava zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasa.

Glasanjem, tj. zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata ujedno se glasa i za njegova zamjenika.

U jedinicama u kojima se održavaju i izbori za zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika, župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno izbori za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda glasači će dobiti i listić za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika, župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina i/ili glasački listići za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, piše Večernji list.

Komentari

komentara